Prvá pomoc Medzev

Na základe dohody s MŠ SR spolupracujeme s rôznymi typmi škôl, najmä v oblasti výučby prvej pomoci. Medzi takého školy patrí aj Základná škola Grundschule v Medzeve. Už mnoho rokov sa zapája do cyklického školenia mladých zdravotníkov, zúčastňuje sa zdravotníckych súťaží a ako prvá v našom okrese sa zapojila aj do projektu darcovstva krvi „Ocko, mamka, poďte zachraňovať životy“. Fotky sú z dnešného dňa, ktorý bol plný ukážok prvej pomoci. Žiaci sa naučili základné život zachraňujúce úkony, dozvedeli sa ako sa zastavuje krvácanie, čo robiť pri šoku, a dôležité hmaty si vyskúšali aj na fugurínach. Ďakujeme vedeniu školy, pani učiteľke Schmotzerovej a všetkým žiakom, ktorí dnes preukázali záujem o prvú pomoc, mnohí aj dobré vedomosti. Veríme, že si z ukážok prvej pomoci všetci zapamätali čo najviac. Veď môžu v prípade potreby zachrániť ľudský život!