Súťaž Družstiev mladých zdravotníkov 2016

Všerajšok bol v Mestskom parku v Košiciach naozaj pestrý! Zišli sa tu družstvá mladých zdravotníkov zo základných škôl nášho okresu, aby ukázali svoje vedomosti z poskytovania prvej pomoci. SČK pracuje s deťmi a mládežou už 95 rokov, a že je to spolupráca plodná a užitočná ukázali aj dnešní súťažiaci. Poradili si s náročnými modelovými situáciami, poranenia boli namaskované veľmi realisticky. Mladí zdravotníci ukázali, že majú vynikajúce vedomosti a že ich dokážu aj prakticky použiť. Medzi mladšími zdravotníkmi z I. stupňa excelovali žiaci ZŠ s MŠ Milana Rastislava Štefánika z Budimíra, ktorí zaslúžene obsadili I. miesto, na II. stupni sa víťazmi stali mladí zdravotníci zo ZŠ s MŠ Bohdanovce. Úprimne blahoželáme nielen víťazom, ale aj všetkým zúčastneným, pretože svojimi vedomosťami potvrdili, že vedia pomôcť pri záchrane života – a to nie je málo! Ďakujeme, milí mladí zdravotníci a úprimne vám blahoželáme!