Ukážka prvej pomoci v MŠ Bidovce

Deň detí oslávili bidovské deti netradične – s nami a psíkom-Lekárnikom, ktorý ich naučil prvú pomoc a porozprával zaujímavé príhody. Úžasné deti, úžasná atmosféra, a znovu ten úžasný pocit, že aj táto naša práca je zmysluplná a stojí zato!