Vianočná kvapka krvi na ZŠ v Kysaku

Tohoročné predvianočné obdobie si v Základnej škole v Kysaku spestrili milou udalosťou – Vianočnou kvapkou krvi. Od rána tu vládla zvláštna atmosféra a najčastejšie skloňované slová boli „záchrana života“. Darovať krv prišli najmä učitelia, ale aj iní zamestnanci školy na čele s pánom riaditeľom. Žiaci so záujmom sledovali nielen samotný odber krvi, ale aj ukážky prvej pomoci, ktoré im názorne predvádzala naša pracovníčka Veronika. Ďakujeme za záujem, za krásne zorganizovnú akciu, a hlavne zato, že nám takto pomáhate pomáhať! Majte všetci krásne Vianoce!