Zdravotnícky dozor Geča

Zdravotnícky dozor a ukážky prvej pomoci v obci Geča, vlajka SČK dnes viala aj nad touto akciou.
Ďakujeme pánovi starostovi za pozvanie. Super služba!