Zdravotnícky dozor Sokoľany

V každej obci sú nejaké výnimočné udalosti a dni. Ten dnešný bol „Dňom obce“ v Sokoľanoch, v okrese Košice-okolie. Stretli sa na ňom nielen predstavitelia a obyvatelia tejto peknej obce, ale aj ľudia z okolia a zaujímaví hostia. Aj my sme boli pri tom, dostali sme pozvanie od miestneho spolku SČK, ktorý už niekoľko rokov úspešne vedie Želka Bérešová. Okrem zdravotníckeho dozoru sme predvádzali ukážky život zachraňujúcich úkonov, rozprávali o poskytovaní prvej pomoci a hravou formou prezentovali Červený kríž tým najmenším.