Zbierka detského ošatenia a hračiek (október 2023)

Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-okolie vyhlasuje zbierku detského ošatenia a hračiek.

Veci čisté a nepoškodené môžete doniesť na adresu územného spolku Komenského 19, Košice (prízemie) každý utorok v čase od 13.00 do 17.00 hod. do konca októbra 2023. Individuálne iba po dohode na tel. čísle +421 903 558 934.

Všetkým darcom ĎAKUJEME.

Ďalšie články