História územného spolku SČK Rimavská Sobota

História územného spolku Podľa materiálov z okresného archívu, prvé stopy histórie ČK sú z roku 1881, keda bola založená pobočka v Gemersko – Malohontskej župe a ktorá zanikla v roku 1910. Vypuknutie I. svetovej vojny v roku 1914 podnietilo nutnosť znovu založiť ČK hlavne pre potreby a pomoc nemocnici. Na výzvu vtedajšieho župana Gejzu Kubínyiho 14 zakladujúcich členiek: Baksayová, Fábryová, Tóthová, Dr.Weinbergerová, Hansová, Dr.Jusztinoviczová, Dr.Kovácsová, Dr.Krauszová, Kulcsárová, Kúnová, Lászlová, Ragályiová, Dr.Soldosová, Melcakyová za pár dní získali prvých 195 členov. Zakladajúce zasadnutie bolo 12.8.1914. Na čelo organizácie bol zvolený hlavný župan Gejza Kubínyi, podpredsedníčkou sa stala zdravotná sestra Mariásiová a pokladníkom Pavol Maholczy, riaditeľ štátnej ľudovej školy. Činnosť bola zameraná hlavne na školenia dobrovoľných sestier, ktoré viedol MUDr. Tomáš Locherer, župný lekár, riaditeľ nemocnice. Po založení Národnej spoločnosti ČSČK v roku 1919 sa začali zakladať spolky na školách so zameraním na zdravotnú výchovu. Po vzniku SR sa ČSČK rozdelil a 8.-9.mája 1993 sa na území SR transformoval na Slovenský Červený kríž, Svoju činnosť vyvíja hlavne v oblasti darcovstva krvi, zdravotníckej činnosti, práce s členmi a Mládežou SČK, humanitárnej činnosti, pátracej službe, sociálnej pomoci. Od roku 2002 pod Územný spolok SČK Rimavská Sobota patrí aj okres Revúca. Okres Rimavská Sobota je okres na juhu v Banskobystrickom kraji Má rozlohu 1 471,08 km², žije tu 84 764 obyvateľov, má 105 obcí 3 mestá. Na východe susedí s okresom Revúca ktorý má rozlohu 730,26 km², žije tu 40 237 obyvateľov v 3 mestách a 40 obciach.

Viac o SČK nájdete tu

Ďalšie články