Organizačná štruktúra územného spolku SČK Rimavská Sobota

Predsedníčka územného spolku SČK Rimavská Sobota – MUDr. Jana Hrablayová

Podpredsedníčka územného spolku SČK Rimavská Sobota – Ing. Marta Juhaniaková

Členovia Územnej rady SČK Rimavská Sobota:

JUDr. Pavol Piliarik MUDr. Anita Mančušková • Ing. Erika Gyorfiová • Ing. Ľubomír Užík Marta Halászová • Ing. Ingrid Raiszová Sofia-Tímea Klementová – Mládež SČK •

Kontrolná a revízna rada územného spolku SČK Rimavská Sobota:

• predsedníčka – Ing. Oľga Fabová

členovia – Roman Čarnoký • Mgr. Jarmila Szepessyová •

Člen Najvyššej rady SČK:

JUDr. Pavol Piliarik

Zamestnanci:

Mgr. Danka Hladovcová – riaditeľka územného spolku SČK Rimavská Sobota

Mgr. Emília Purdeková – zamestnankyňa územného spolku SČK Rimavská Sobota

Súbory na stiahnutie

Ďalšie články