Organizačná štruktúra územného spolku SČK Rimavská Sobota

Predsedníčka územného spolku SČK Rimavská Sobota – MUDr. Jana Hrablayová

Podpredsedníčka územného spolku SČK Rimavská Sobota – Ing. Marta Juhaniaková

Členovia Územnej rady SČK Rimavská Sobota:

Marta Halászová • MUDr. Mária Hanáčková • Oľga Kaľavská • MUDr. Anita Mančušková • Sofia-Tímea Klementová – Mládež SČK • RNDr. Ivica Móricová • Mgr. Viera Peliová • JUDr. Pavol Piliarik • Ing. Ľubomír Užík

Kontrolná a revízna rada územného spolku SČK Rimavská Sobota:

• predsedníčka – Ing. Oľga Fabová

členovia – Roman Čarnoký • Mgr. Jarmila Szepessyová • Ružena Štulajterová • Katarína Tanková

Člen Najvyššej rady SČK:

JUDr. Pavol Piliarik

Zamestnanci:

Mgr. Danka Hladovcová – riaditeľka územného spolku SČK Rimavská Sobota

Mgr. Emília Purdeková – zamestnankyňa územného spolku SČK Rimavská Sobota

Súbory na stiahnutie

Ďalšie články