Miestne spolky

Miestny spolok SČK Bottovo
Irena Váňová

Miestny spolok SČK Čierny Potok
JUDr. Jozef Pupala

Miestny spolok SČK Figa
Marta Szőkeová

Miestny spolok SČK Držkovce
Magdaléna Kovácsová

Miestny spolok SČK Gemerská Ves
Mária Szekelyová

Miestny spolok SČK Hnúšťa
Jarmila Kyseľová

Miestny spolok SČK Hrnčiarske Zalužany
Mariana Elznicová

Miestny spolok SČK Chrámec
Alica Spodniaková

Miestny spolok SČK Jesenské
Bc. Zuzana Feketeová

Miestny spolok SČK Klenovec
Oľga Kaľavská

Miestny spolok SČK Leváre
Marta Halászová

Miestny spolok SČK Jelšava
Mgr. Emília Simanová

Miestny spolok SČK Lehota n. Rimavicou
Mgr. Jarmila Szepessyová

Miestny spolok SČK Poliná
Etela Kálošová

Miestny spolok SČK Ožďany
Helena Illešová

Miestny spolok SČK Rimavská Seč
Alica Kolozsiová

Miestny spolok SČK Revúca
Bc. Ivana Budziňáková

Miestny spolok SČK Rimavská Sobota
Mgr. Anna Antalová

Miestny spolok SČK Rimavská Sobota
RNDr. Ivica Móricová

Miestny spolok SČK Rimavská Sobota
Roman Čarnoký

Miestny spolok SČK Rimavská Sobota -Mládež
Sofia Tímea Klementová

Miestny spolok SČK Rimavská Píla
Denisa Mániová

Miestny spolok SČK Sušany
Bc. Martin Kamenský

Miestny spolok SČK Tisovec
Milota Gavalierová

Miestny spolok SČK Veľké Teriakovce
Jela Oravcová

Miestny spolok SČK Tornaľa
Ing. Erika Györfiová