Kurz prvej pomoci 33 hodinový

Európske referenčné centrum pre vzdelávanie prvej pomoci v Paríži (EFAC) obnovilo 23. 11. 2012 európsku akreditáciu kurzov prvej pomoci Slovenskému Červenému krížu.

Výučba prvej pomoci v kurzoch SČK je v súlade s európskymi odporúčaniami Červeného kríža/Červeného polmesiaca. Táto akreditácia zaručuje vydávaným certifikátom SČK celoeurópsku platnosť. 

Platnosť Európskeho certifikátu je 3 roky od vystavenia certifikátu.

Kurz je určený pre verejnosť, organizácie, dobrovoľných hasičov, pracovníkov BOZP, opatrovateľov atď.

Ďalšie články