90 rokov múzea v Leviciach

Pozývame Vás na podujatie partnerov, konané pri príležitosti 90. výročia Tekovského múzea v termíne od 15.5. do 26.5.2017. Tešíme sa na Vás!

Tekovské múzeum v Leviciach pripravilo pri príležitosti svojho 90. výročia pestrý program kultúrno-výchovných podujatí, o.i.

UTOROK 16. 5. 2017
AREÁL LEVICKÉHO HRADU 9.00 – 15.00
24.ročník prehliadky Malí zdravotníci
Klub zdravých materských škôl pri ÚzS SČK v Leviciach
Na prehliadke budú 5-6 ročné deti ošetrovať simulované poranenia, privolajú pomoc a preveria si poznatky z dopravy
KONCERTNÁ SÁLA V STALEJ EXPOZÍCII 7.30 – 11.30
Kvapka krvi na hrade
Darovanie krvi v netradičnom prostredí
ÚzS SČK v Leviciach, Nemocnice s poliklinikami n.o. Nitra, prevádzka ZZ Levice,
Hematologicko-transfuziologické oddelenie

Úplný program podujatí si môžete pozrieť v priloženom súbore.