Kde darovať krv

Krv je možné darovať denne na pracoviskách Národnej transfúznej služby SR alebo na hematologicko-transfúznych oddeleniach (HTO) nemocníc vo vybraných dňoch.

Na HTO NsP v Leviciach (2. poschodie) môžete darovať krv KAŽDÝ UTOROK v čase od 7:00 do 10:30 hod. Je dobré sa vopred telefonicky zahlásiť na t.č. 036/6 379 496.

Ohľadne oceňovania darcov krvi nás kontaktujte na t. č. 0910 426 461.

Termíny mobilných odberov krvi: 

NTS Nitra http://www.ntssr.sk/kde-darovat-krv/nitra

NTS Nové Zámky http://www.ntssr.sk/kde-darovat-krv/nove-zamky

V prípade záujmu o kolektívne darovanie krvi formou mobilného odberu vo Vašej obci alebo na Vašom pracovisku nás neváhajte kontaktovať.

VŠETKÝM DARCOM ZO SRDCA ĎAKUJEME.

Odbery-krvi-jun-2024