Územná rada Mládeže SČK Levice

Územná rada Mládeže SČK Levice

Predseda územnej rady Mládeže SČK Levice: Vladimír Baláž
Kontakt: vladimirbalaz2005@gmail.com; levice@redcross.sk

Územná rada mládeže je vyšším orgánom Mládeže SČK zloženým z predsedov, prípadne podpredsedov alebo vedúcich skupín mládeže registrovaných v príslušnom územnom spolku SČK. Územná rada mládeže má rovnakú územnú pôsobnosť ako územný spolok SČK. Úlohou územnej rady mládeže je koordinovať činnosti skupín mládeže registrovaných v príslušnom územnom spolku SČK.