Centrum nepočujúcich ANEPS Levice

Od februára 2018 Slovenský Červený kríž v Leviciach, rozširuje svoju spoluprácu s Centrom nepočujúcich ANEPS Levice. (reportáž Levickej televízie)

Nová služba bude pomáhať osobám s poruchami sluchu, nepočujúcim a ich rodinám pri hľadaní riešení ako sa vysporiadať s danou situáciou, a zároveň rozširovať povedomie verejnosti o tejto problematike.

Služba bude poskytovaná prvý utorok v mesiaci v čase od 8:00 h – 13:00 h v priestoroch Slovenského Červeného kríža. Individuálne konzultácie poskytuje pani Andrea Jurošková, ktorá pôsobí ako administratívny pracovník a tlmočník v Centre nepočujúcich ANEPS Levice. Členovia sú väčšinou nepočujúci a ich rodinní príslušníci.

Klientsky deň –  pomoc osobám s poruchami sluchu, nepočujúcim a ich rodinám

http://www.cnlevice.estranky.sk/clanky/klientsky-den-pre-sp/

Ďalšie články