Dobrovoľnícka práca

Jednorázové aktivity:

  • pomocné administratívne práce na sekretariáte územného spolku SČK (práca na PC)
  • pomocné práce počas odberu krvi v rámci okresu Levice (zabezpečenie odberu, evidencia darcov krvi a pod….)
  • pomocné práce pri organizovaní súťaží prvej pomoci (organizačné a technické práce, figurant (namaskovanie zraneného) na súťažnom stanovištiach)
  • pomocné práce pri kampaniach SČK (distribúcia letákov, balenie materiálu, účasť na zbierkach, vykonávanie monitoringu )

Aktivity pre stálych dobrovoľníkov:

  • Oblasť darcovstva krvi: príprava a vedenie workshopov, organizovanie odberov krvi, výskum v oblasti darcovstva krvi v okrese Levice.
  • Oblasť zdravotnej výchovy: program Evička a deti, program Kvapka krvi, program HIV/AIDS, program Humanitárna pomoc, program Humanitárne právo,
  • Oblasť prvej pomoci: program Prvej pomoci – zaškolovacie aktivity , ukážky prvej pomoci, maskovanie poranení, zdravotné služby,
  • Sociálna oblasť: donáška obedov pre nevládne osoby a starších seniórov, asistenčné služby počas návštevy v zdravotníckom zariadení, pomocné práce v s domácnosti – umytie okien, poupratanie, donáška liekov a nákupy pre nevládne osoby,
  • Dobrovoľník pre mimoriadne a krízové situácie – člen Humanitárnej jednotky SČK (zaškolenie – účasť na cvičeniach a výcvikoch na Slovensku aj v zahraničí pokiaľ je pozvanie z iných národných spoločností Červeného kríža v rámci EU).
  • Pracovné projektové tímy – odborní personál a aktivisti v rámci rôznych programov Územného spolku SČK Levice (Baby program, Pozdrav deťom, Deň boja proti hladu, Spolupráca s inými organizáciami na dôležitých programoch)

0