Jedáleň SČK

13769

Slovenský Červený kríž, územný spolok Levice poskytuje, v spolupráci s mestom Levice ,službu jedálne a donášky stravy do domácnosti pre osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, či dovŕšili dôchodkový vek. 

Služba je zabezpečovaná prostredníctvom jedálne SČK na ulici Poľná 6, kam klient príde a priamo na mieste si vyberie spomedzi 2 pripravovaných jedál deň vopred , pričom obed uhradí stravným lístkom vopred zakúpeným v kancelárii jedálne  (Poľná 6, Levice). Klient môže tiež využiť možnosť donášky stravy do domácnosti, pričom počas týždňa obdrží jedálny lístok na obdobie nasledujúceho týždňa, vopred si vyberie dni, pripravované jedlá a stravné lístky odovzdá nášmu pracovníkovi. Na účel zakúpenia stravných lístkov klient nemusí navštíviť kanceláriu jedálne územného spolku – lístky si môže zakúpiť priamo u pracovníka donášky. 

 

Cennik-stravnej-jednotky-01.11.2021-vianocne-pecivo