Memoriál Soničky Sládečekovej, I. ročník odberu krvi

Ako si na Soničku spomína Oľga Szalmová, riaditeľka Slovenského Červeného kríža, územného spolku v Leviciach.

Sonička Sládečeková sa narodila 10. 04. 1978 a až do roku 2005 bývala v Tekovských Lužanoch. Po prvý krát som sa s ňou stretla v októbri 2000, keď sa prihlásila do nášho opatrovateľského kurzu. Už vtedy som pocítila, že je to presne ten typ človeka, ktorý raz môže byť v našej červenokrížskej rodine. Bola bezhranične empatická, jej oči sa stále usmievali, a tak v marci 2001 prijala moju ponuku zamestnať sa v levickej organizácii SČK na pozíciu koordinátora práce s členskou a dobrovoľníckou základňou.

Sonička bola živel, nespútaný živel! Mala rada ľudí, ako človek bola veľmi sympatická, tvorivá, veselá a hlavne ju zaujímala práca, lebo chcela byť užitočná pre svojho zamestnávateľa. Po niekoľkých rokoch práce na levickom územnom spolku, kde nazbierala skúsenosti a zručnosti aj v oblasti darcovstva krvi a prvej pomoci, odišla v roku 2005 pracovať na Ústredný sekretariát SČK do Bratislavy. Tam až do konca svojho krátkeho života (7 rokov) zastupovala pozíciu koordinátora pre darcovstvo krvi, ktoré sa stalo jej životným poslaním. Nevyliečiteľná choroba ju zastihla v plnom pracovnom nasadení. Tvorila, komunikovala s nami, s kolegami na 38-mich územných spolkoch na Slovensku aj napriek tomu, že bola na nemocničnom lôžku. Všetci jej priatelia a kolegovia sme verili, že cez túto svoju prizmu zvíťazí nad zákernou chorobou. Nepodarilo sa! Sonička, nás 28. júla 2013 navždy opustila.

Darovanie krvi je najhumánnejší ľudský čin spojený s nádejou pre človeka v kríze a preto my, levickí kolegovia, sme sa rozhodli pod toto posolstvo dať jej meno a vyhlásili sme Memoriál Soničky Sládečekovej.
I. ročník memoriálu sa uskutočnil v Leviciach, dňa 04. 09. 2013 v Jedálni SČK v Leviciach, ktorého sa zúčastnilo 22 darcov krvi.

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Levice, jeho profesionálni zamestnanci a funkcionári ďakujú všetkým darcom krvi, ktorí prišli darovaním krvi podporiť našu iniciatívu. Touto netradičnou spomienkou sa nezabudne na človeka, plného lásky a nádeje. K výzve sa ako prvý pridal Miestny spolok SČK v Pukanci, pod vedením jeho predsedníčky Veroniky Drábikovej a jej pravej ruky Danky Kalinovej a tak naše poďakovanie posielame aj do tejto obce. Zostávame v nádeji, že darcovstvo krvi bude cez Soničku Sládečekovú, prekračovať hranice a bude stále a stále viac ochotných ľudí pozerať sa na darovanie krvi ako na záchranu ľudského života

II. ročník sa bude sa konať v jedálni Územného spolku SČK v Leviciach, dňa 03. 07. 2014, na ktorý Vás už teraz srdečne pozývame.

0