Podporte nás

Darujte 2% z Vašich daní na dobrú vec!

Vaše 2% nám pomáhajú pri prevádzkovaní prepravnej a asistenčnej služby. Vďaka Vám môžeme prevádzkovať jedáleň pre ťažko zdravotne postihnutých, imobilných občanov a seniorov. Zároveň podporíte aj vzdelávacie aktivity a Mládež SČK.

Vďaka Vašim 2% nám pomáhate  pomáhať!

ĎAKUJEME.

Obchodné meno alebo názov: Slovenský Červený kríž, územný spolok Levice

Sídlo-obec, PSČ, ulica, číslo: Levice, 934 01, Poľná 2864/6

Právna forma: Slovenský Červený kríž

IČO: 00415979