Sociálne služby

Operačné stredisko pre sociálnu pomoc – callcentrum:
– informačné centrum o poskytovaných sociálnych službách SČK
– sprostredkovanie humanitárnej pomoci SČK
– sprostredkovanie konkrétnej sociálnej služby poskytovanej ÚzS SČK Levice
– základné poradenstvo o opatrovateľskej starostlivosti u dlhodobo ležiaceho pacienta
– prijímanie žiadostí o začatie pátrania po hľadaných osobách, hroboch, sprostredkovanie odkazov ČK a pod.
Kontakt: 0910 116 111
E-mail: callcentrum.lv@redcross.sk

Jedáleň:
– stravovanie dôchodcov, invalidných dôchodcov, telesne a zdravotne postihnutých občanov
– poskytovanie obedov v jedálni SČK
– možnosť dovozu a donášky stravy do domácnosti
Kontakt: 036/6229138

Prepravná služba:
– preprava osoby zdravotne a telesne postihnutej
– preprava osoby na invalidnom vozíku
– poskytnutie asistenta počas prepravy
– sprevádzanie pacientov počas vyšetrenia v zdravotníckom zariadení
– poskytnutie zdravotníckych pomôcok (invalidný vozík, chodítko) počas prepravy a vyšetrenia bez úhrady 
Objednávky: 0910 116 111
E-mail: callcentrum.lv@redcross.sk

Asistenčná služba: 
– sprevádzanie pacientov počas vyšetrenia v zdravotníckych zariadeniach
Nemocnica s poliklinikou, Levice – prvé poschodie 036/6379192
Poliklinika SANAT, Levice – vestibul na prízemí
– na požiadanie zabezpečuje drobné ambulantné služby
– poskytuje invalidné vozíky a ležiaci vozík bez úhrady 
– sprostredkúva ďalšie informácie o službách pomoci SČK
Objednávky: 0910 116 111

Požičovňa zdravotníckych pomôcok:
– zapožičanie polohovacej postele, invalidného vozíka, prenosnej toalety (stoličky), chodítka na podporu chôdze (rôzne typy) a iných drobných pomôcok na ošetrenie pacienta
Kontakt: 036/6307900
E-mail: levice@redcross.sk