Vodná záchranná služba SČK

Vodná záchranná služba Slovenského Červeného kríža (VZS SČK) je osobitnou zložkou SČK so špeciálnym a výberovým zameraním. Je riadnym členom medzinárodnej organizácie vodných záchranárov International Life Saving Federation (ILS), podporuje jej hlavné ciele a uznáva jej štatút pokiaľ nie je v rozpore s princípmi Červeného kríža.

Hlavnou aktivitou VZS SČK je preventívna a záchranná činnosť na otvorených vodných plochách ako je napríklad Liptovská Mara, Zemplínska Šírava, Zlaté piesky, atď. najmä v dobe letnej sezóny. Na krytých bazénoch slúžia najmä profesionálni plavčíci ktorí absolvovali školenie VZS SČK, ale aj dobrovoľní plavčíci záchranári, ktorí vypomáhajú predovšetkým v čase zvýšenej návštevnosti.

Okrem preventívnych a záchranárskych činností VZS SČK je možné využívať členov VZS SČK na záchranu ľudských životov a materiálnych hodnôt pri živelných katastrofách, predovšetkým pri záplavách. Dôležitou činnosťou VZS SČK sú záchranárske činnosti pri pretekov rôzneho športového zamerania na otvorených vodných plochách. Členovia špecializovaných záchranárskych tímov uskutočňujú svoje aktivity pri pretekoch v jachtingu, rýchlostných člnov a vodných skútrov, slalomových a zjazdových pretekov na divokej vode, atď.

Organizačná štruktúra VZS SČK

Organizačnú štruktúru tvoria miestne spolky a školiace strediská. VZS SČK ma vo svojej organizačnej štruktúre pri územných spolkoch SČK:

A: Miestne spolky vodnej záchrannej služby Slovenského Červeného kríža

MS VZS SČK v Bratislave,
MS VZS SČK v Liptovskom Mikuláši,
MS VZS SČK v Prešove,
MS VZS SČK v Snine,
MS VZS SČK v Michalovciach,
MS VZS SČK v Leviciach,
MS VZS SČK v Komárne,
MS VZS SČK v Dunajskej Strede.

B: Školiace strediská vodnej záchrannej služby Slovenského Červeného kríža

ŠS VZS SČK v Bratislave,
ŠS VZS SČK v Liptovskom Mikuláši,
ŠS VZS SČK v Prešove.

Predseda MS VZS SČK Levice: Vladimír Kubas
vlado.kubas@post.sk