Tábor SČK Liptov v Mlynčekoch 2020

Situácia s COVID19 nám všetkým zmenila načas životy, no veríme, že aj v tomto roku sa nám podarí zorganizovať tradičný tábor SČK

– v krásnom prostredí pod Tatrami

– okrem zážitkov, kamarátstiev sa môžete naučiť poskytovať aj prvú pomoc

– ak máte záujem, kontaktujte nás na 0903558921 alebo liptovskymikulas@redcross.sk

 

 

SČKúzemný spolok Liptovský Mikuláš už tradične organizu letný tábor pre deti v Dome Henryho Dunanta v Mlynčekoch ( okres Keežmarok). Ide o tradičný letný tábor pre deti od 6. rokov. Okrem bežného táborového programu, súťaží a výletov je tábor zameraný na prvú pomoc. Deti sa naučia teoreticky aj prakticky poskytovať prvú pomoc, svoje vedomosti si overia v záverečnej súťaži.

PRAVDEPODOBÝ TERMÍN v roku 2020:  26.7.2020 – 1.8.2020 samozrejme podľa aktuálnej sitácie na Slovensku a dororúčaní Hlavného hygienika SR

 

Pokiaľ máte záujem, radi Vám poskytneme bližšie informácie a radi privítame medzi nami nových účastníkov