Stredisko osobnej hygieny

Stredisko osobnej  hygieny SČK Liptov

je sociálna služba poskytovaná všetkým fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené podmienky na zabezpečenie základných životných potrieb. Vytvárajú sa tu podmienky na vykonávanie nevyhnutnej osobnej hygieny osobám, ktoré takéto podmienky nemajú zabezpečené / napríklad v mieste svojho bydliska/

V stredisku osobnej hygieny si môže klient zabezpečiť základnú osobnú hygienu / sprchovanie, základná hygiena, holenie/ a podľa potreby môže využiť bielizeň zo skladu šatstva.

Prevádzkové hodiny:

  • pondelok – piatok
  • 8,00 hod – 12,00 hod

Cena služby: 

  • – sprchovanie: 0,50 €
  • – šatstvo:  0,10 € – 0,30 €

Klientom vo veľmi zlej sociálnej situácii sa služby poskytujú aj bezplatne. Každú situáciu posudzujeme individuálne