Prepravná služba

Prepravná služba

SČK územný spolok Liptov poskytuje na základe registrácie na VÚC Žilina.

Podľa Zákona 448/ 2008 o sociálnych službách, jeho paragrafu § 12 ide o sociálnu službu na riešenie nepriaznicvej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého postihnuti, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku: 

– službu realizujeme pomocou špeciálne upraveného automobilu, ktorý umožňuje, aby naše služby vyuužil aj prijímateľa sociálnej služby na vozíku

Môžete sa odviesť:

– na vyšetrenie k lekárovi,

– do nemocnice, kúpeľov, či vyšetrenie do vzdialenejších miest,

– k autobusu, k vlaku

– na návštevy, či kultúrne podujatie

CENY SLUŽBY:

v meste: 3,0 € jedna cesta

mimo mesta: 0,50 € / km

dlhšie trasy: cena dohodou

V prípade záujmu Vám radi službu sprostredkujeme, alebo odpovieme na Vaše otázky. Kontaktujte nás telefonicky / 0911890056,  044/5522335 /

alebo prostredníctvom formulára