Kurzy vodnej záchrannej služby

Kurzy vodnej záchrany na Liptove zabezpečuje

Školiace stredisko vodnej záchrannej služby Liptovský Mikuláš

kontakt:

ŠS VZS SČK v Liptovskom Mikuláši
Vedúci školiaceho strediska: Mgr. Marek Marcinčin
ŠS VZS SČK Kuzmányho 15, 031 01 Liptovský Mikuláš
mob.: 0905 978 499
e-mail: marcincin.marek@szm.sk

Školiace stredisko – Oficiálna stránka VZS SČK (vzs-lm.sk)

Charakteristika kurzov vodnej záchrannej služby

Kurz je určený pre záujemcov, ktorí chcú vykonávať preventívnu a priamu záchrannú službu na vodných plochách, plaveckých zariadeniach, vodných cestách a v ich bezprostrednej blízkosti ako aj pre pracovníkov regeneračných rehabilitačných a kúpeľných zariadení , ktoré prevádzkujú liečebné vane a bazény s maximálnou hĺbkou vody do 130 cm.
Obsah kurzu je zameraný na teoretické a praktické zvládnutie činností vodného záchranára tak, aby bol schopný samostatne zasahovať s cieľom zamedziť možným úrazom a utopeniu pri rekreačnej a športovej aktivite obyvateľov. Teoretická časť sa realizuje formou prednášok a diskusie, v praktickej časti sa využívajú metódy demonštrácie a praktických cvičení.

Ponuka kurzov vodnej záchrannej služby:

1. stupeň – Plavčík pre regeneračné, rehabilitačné a liečebné vane a bazény
2. stupeň – Bronz – Water Rescue swiming pool – plavčík pre bazény
3. stupeň – Striebro – Water Rescue open water – plavčík na otvorenú vodu
4. stupeň – Zlato – vedúci strediska Vodnej záchrannej služby SČK
5. stupeň – Inštruktor Vodnej záchrannej služby SČK

0