Kurz opatrovania

Kurzy opatrovania

Slovenský Červený kríž ponúka 226-hodinový akreditovaný kurz opatrovania s platnosťou v SR a zahraničí.

Rozhodnutie MPSVaR SR o udelení akreditácie:
č.s. 73/2010-I/20, č.z. 22929/2010 zo dňa 14.4.2011;
č.s. 8688/2013-M_OSS, č.z. 13227/2013 zo dňa 13.3.2013;
č.s. 4275/2015-M_OSS, č.z. 10346/2015 zo dňa 2.3.2015; platné do 
6. apríla 2017,

č.s.6937/2020.M_OAK.č.z.6165/2020, zo dňa 3.2.2020

Rozsah kurzu :

Teoretická výučba 105 hodín – úvod do opatrovateľstva, komunikácia a etika v opatrovateľstve, práca s klientom, anatómia, psychológia, životospráva, základy fyzioterapie …
Praktická výučba 43 hodín – simulované situácie, nácvik jednotlivých postupov v malej skupine, prípadové štúdie, individuálny nácvik praktickej časti s využitím rôznych pomôcok
Odborná stáž – prax 72 hodín – priamo na vybraných oddeleniach zdravotníckych zariadení, zariadeniach sociálnych služieb a podobne
Skúšky 6 hodín – test a praktická skúška

Teoretická a praktická  príprava prebieha v učebniach SČK,odborná stáž je realizovaná v DSS SČK a zariadení pre seniorov v Liptovskom Hrádku, na oddelení dlhodobo chorých Liptovskej nemocnice v Liptovskom Mikuláši, alebo zmluvných sociálnych zariadeniach v okrese Ružomberok

Cena kurzu je 233,0 € / je možné ju zaplatiť v hotovosti do pokladne SČK Liptov alebo prevodom na účet/. Po dohode je možné kuzovné zaplatiť v niekoľmkých splátkach, podmienkou je doplatenie ceny najneskôr v deň skúšok

Absolvent kurzu je schopný:

 •    komplexne ovládať problematiku opatrovateľskej starostlivosti
 •    aktívne, samostatne a tvorivo využívať získané odborné vedomosti a zručnosti
 •    v mimoriadnych situáciách vedieť pohotovo poskytnúť prvú pomoc a privolať lekára,
 •    pristupovať ku klientovi taktne a rozvážne, v súlade so zásadami etiky a morálky, ako aj s poznatkami z psychológie zdravotne       postihnutej osoby a starších ľudí

Naše výhody:

 • vysoká kvalita kurzov
 • kvalifikovaní lektori
 • celosvetová a v zahraničí uznávaná organizácia
 • malý počet účastníkov v kurze, individuálny prístup
 • študijné materiály v cene kurzu
 • rôzne bonusy (certifikát o absolvovaní kurzu v cudzom jazyku, EU certifikát prvej pomoci a pod.)
 • výhodná cena kurzov
 • možnosť splátok bez navýšenia ceny

Ďalšie informácie môžete získať na telefonnom čísle: 044/5522334 alebo 0903558921