Sviečkový pochod – 2. december

1. december je Svetový deň AIDS…cieľom aktivít mládeže SČK
– je vyjadriť spolupatričnosť s ľuďmi trpiacimi AIDS,
– pôsobiť preventívne hlavne v radoch mladých ľudí