Zariadenie pre seniorov SČK

zo života nášho Zariadenia pre seniorov SČK v Liptovskomn Hrádku