Predseda Územnej rady

Predsedníčka SČK Územného spolku Liptov

 

MUDr. Marta Voštináková