Svetový deň prvej pomoci na Liptove

Prvá pomoc patrí medzi hlavné aktivity SČK.

Každoročne si v septembri pripomíname Svetový deň prvej pmoci.

Pri tejto príležitosti sme pripravili niekoľko akcií, na ktorých ste mohli nielen vidieť ukažky prvej pomoci,ale si aj vyskúšať, ako by ste mali postupovať pri rôznych náhlych stavoch a situáciách.

Ďakujeme, že ste sa o prvú pomoc zaujímali napríklad na akciách:

3.9.2015 Liptovský Mikuláš, Námestie Oslobooditeľov    /Event v spolupráci s MKS /

4.- 5. 9.2015 Ružomberok, Námestie pri hoteli Kultúra / Event v spolupráci s MKS/

18.9.2015   cyklistický chodník L. Mikuláš, Lodenica / Spoznajme náš cyklochodník/

2.10.2015   Deň chôdze

54150