Kde darovať krv

Hematologicko-transfúzne oddelenie Všeobecná nemocnica Svet zdravia Rimavská Sobota, Šrobárova 1

pondelok, utorok, piatok od 7:00 do 10:00 hodiny

Hematologicko-transfúzne oddelenie Nemocnice Revúca, Litovelská 25 – oddelenie bolo zrušené, ostala iba hematologická ambulancia.

Ďalšie články