Zdravotné asistenčné služby

Slovenský Červený kríž, územný spolok Rimavská Sobota ponúka možnosť poskytovania zdravotnej asistenčnej služby na rôznych športových, kultúrnych a firemných podujatiach. Jej cieľom je v prípade ohrozenia života a zdravia účastníkov poskytnúť prvú pomoc. Zákon 460/2007 Z.z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža  a o zmene a doplnení niektorých zákonov – § 5.

Povinnosť zabezpečiť zdravotnú asistenciu:

Každý usporiadateľ zhromaždenia s väčším  počtom osôb je povinný zabezpečiť zdravotnú asistenčnú službu.

Personálne zabezpečenie zdravotnej asistenčnej služby:

Ponúkame zdravotnú asistenciu zabezpečenú vyškoleným tímom v teréne (bez sanitného vozidla). Záchranársky tím tvorí minimálne:

  • 1 školiteľ prvej pomoci, alebo zdravotník
  • 1 dobrovoľník, alebo 2 dobrovoľníci preškolení v poskytovaní prvej pomoci 33 hodinovým kurzom

Materiálne vybavenie zdravotnej záchrannej služby:

  • zdravotnícka brašňa s vybavením, vysielačky a defibrilátor (AED), uniforma, tričko s logom SČK

Cenník:

 1 tím / služba do 8 hodín / 100,- €
každá načatá ďalšia hodina + 20,-€

objednávky v rozsahu minimálne 4 hodiny

Slovenský Červený kríž, územný spolok Rimavská Sobota nezodpovedá za kvalitu poskytnutej prvej pomoci, v prípade, že organizácia nezabezpečí potrebný počet záchranárov vzhľadom k počtu účastníkov na podujatí. Počet záchranárov odporúčame vopred konzultovať.

Kontakt: 0903 558 926; rimavskasobota@redcross.sk

Ďalšie články