Príklad novinky

Sem sa sa dá napísať článok novinky.

Tento text sa nazýva perex a je to krátky text, ktorý sa nachádza v zozname noviniek.

Ďalšie články