Výročná správa 2014

Tu si môžete prečítať, akým činnostiam sme sa venovali v roku 2014

http://www.redcross.sk/novinky/vyrocna_sprava_2014

Ďalšie články