Darujte 2% dane

Vážení priatelia.

Poukázaním 2% z dane Slovenskému Červenému krížu pomôžete mnohým ľuďom v ohrození života. Keďže daň ste už daňovému úradu tak, či tak uhradili, nestojí vás to nič, iba pár minút času. Čo konkrétne podporíte?

  • Získavanie dobrovoľných darcov krvi

  • Výučbu prvej pomoci pre deti, mládež a dospelých

  • Kurzy pre opatrovateľky

  • Prípravu dobrovoľníkov a pomoc pri katastrofách

Ako postupovať pri darovaní 2% z dane?
Zamestnanec požiada o ročné zúčtovanie dane svojho zamestnávateľa, ktorá mu vystaví „Potvrdenie o zaplatení dane“. Zamestnanec si sám vyplní tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“. Obe tlačivá doručí príslušnému daňovému úradu.
SZČO (právnické osoby) darujú daň vyplnením príslušnej tabuľky v daňovom priznaní.

Všetkým, ktorí nás podporili, zo srdca ďakujeme!

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
Obchodné meno (názov): Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov
Právna forma: Slovenský Červený kríž
Sídlo: M.R. Štefánika 176 , 075 01 Trebišov
IČO: 00416274
SID: údaj sa nevyplňuje