Popis realizovaných aktivít

Najväčšou realizovanou aktivitou bola samotná realizácia stavebných prác už existujúceho zariadenia pre obete domáceho násilia pri ktorej bola zateplená plocha celého zariadenia a to 2174,6 m2, čo predstavuje úsporu tepla 68,8 %.

Mimo toho sme organizovali rôzne podporné aktivity:

  • Úvodná konferencia – počet zúčastnených osôb 120
  • Besedy a workshopy na stredných školách – 3 krát
  • Informačné podujatia a súťaže na ktorých sme šírili problematiku domáceho násilia a prevencie – súťaže prvej pomoci na ktorých boli účastníci zároveň informovaní o projekte – 2 krát
  • Vytvorenie web stránky pre tento projekt – podstránka redcross.sk
  • Rôzne pracovné a voľnočasové aktivity – tkanie kobercov, servítková technika a ďalšie kreatívne činnosti, ktorých cieľom bolo odpútanie od vlastných problémov a zamýšľanie sa nad prácou – propagovaním a darovaním týchto výrobkov sme upozorňovali na problematiku násilia
  • Roznáška obedov pre dôchodcov v meste
  • Základy práce s počítačom a internetom
  • Príprava rôznych pomôcok a propagačných predmetov, kultúrnych programov
  • Vyhlásenie súťaže na ZŠ „Bezpečnosť – život bez násilia“ – výtvarná súťaž
  • Záverečná konferencia – počet zúčastnených osôb 92