Vyšetrenie protilátok IgM (akútnych) a IgG (dlhodobých) COVID-19 krvným testom

Pre účely vyšetrenia protilátok Covid-19 platí OTP režim*.

  •  *výhradne plne očkované osoby,
  •  *osoby testované /po odbere PCR 72 hodín, Ag 48 hodín/,
  •  *osoby, ktoré prekonali ochorenie Covid-19 za posledných 180 dní (a majú doklad o prekonaní ochorenia)

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K VYŠETRENIU PROTILÁTOK COVID-19

  • Miesto prevádzky: Zariadenie Maják, ul. Konečná 1794, 075 01 Trebišov
  • Prevádzková doba: pondelok až piatok, od 8.00 do 14.00 hod.
  • V prípade záujmu o vyšetrenie nás kontaktujte na telefónnom čísle 0911327022

Ide o vyšetrenie a zistenie imunitnej odpovede organizmu na prítomnosť alebo kontakt s vírusom SARS-CoV-2 alebo odpoveď organizmu po očkovaní. Na základe prítomnosti protilátok sa ukáže, či testovaný v minulosti koronavírus prekonal alebo či je aktuálne nositeľom vírusu, aj keď nemusí mať žiadne príznaky, alebo sa protilátky vytvorili po očkovaní proti COVID-19. Vyšetrenie sa realizuje priamo z krvi. Každý, kto prekonal ochorenie, bude mať v krvi špecifické protilátky voči patogénu, ktorému bol vystavený. Imunitný systém začne produkovať protilátky ako súčasť procesu boja proti infekcii. Protilátky ostávajú v krvi naďalej po prekonaní ochorenia.

Metóda SARS-CoV-2- IgM, zachytáva výlučne IgM protilátky, ktoré sa tvoria v akútnej fáze ochorenia. Pozitívny výsledok znamená, že ešte neodznela akútna fáza ochorenia. Protilátky IgM sa môžu tvoriť aj niekoľko týždňov. V prípade prítomnosti IgM protilátok a neprítomnosti IgG protilátok môže byť pacient stále infekčný a je potrebná domáca karanténa.

Metóda SARS-CoV-2- IgG – IgG dávajú informácie o tom, či ste infekciu prekonali alebo ste boli v kontakte s vírusom a znamenajú ochranu pred opätovnou infekciou. Tvoria sa od 14. dňa po kontakte s vírusom, po podaní 1. dávky očkovacej látky. Dynamika produkcie je individuálna u každého človeka. Protilátky IgG eliminujú vírus, čo znamená, že v prípade pozitívneho výsledku človek prestáva byť infekčný, aj v prípade pretrvávajúcej tvorby IgM protilátok.Súprava STANDARD F COVID-19 IgM/IgG Combo FIA je fluorescenčné imuno-stanovenie na kvalitatívnu detekciu špecifických látok proti SARS-CoV-2 prítomných v ľudskej krvi. Súprava STANDARD F COVID-19 IgM/IgG Combo FIA sa používa s analyzátormi STANDARD F vyrobenými spoločnosťou SD BIOSENSOR. Tento test je určený na profesionálne diagnostické použitie in vitro (mimo tela) a je určený na pomoc pri diagnostike infekcie SARS-CoV-2 u pacienta v rekonvalescenčnej fáze s klinickými príznakmi infekcie SARS-CoV-2. Poskytuje iba počiatočný výsledok skríningového testu. Mali by sa vykonať špecifickejšie alternatívne diagnostické metódy, aby sa získalo potvrdenie infekcie SARS-CoV-2 (napr. PCR test).

UPOZORNENIE

Vyšetrenie IgM a IgG neslúži ako náhrada PCR testu, ktorý sa uskutočňuje pomocou výteru z nosa a hrdla. Ide o doplnkové testy, ktoré môžu pomôcť identifikovať už prekonanú infekciu v minulosti akútnu fázu ochorenia a tiež prítomnosť protilátok ako ochrany pred infekciou. Výsledky testovania protilátok neslúžia ako potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19.

Ak máte niektorý z príznakov COVID-19, potvrdenú infekciu pomocou PCR testu alebo ste boli v kontakte s osobami s potvrdeným ochorením, riaďte sa pokynmi svojho lekára. Vyšetrenie odporúčame zvoliť iba ak ste vírusové ochorenie prekonali dávnejšie (min. pred 3 – 4 týždňami) alebo po očkovaní.

CENA VYŠETRENIA

25 € (Vyšetrenie nie je hradené z verejného zdravotného poistenia. Platba je možná len v hotovosti na mieste.)

Ďalšie články