Rada Mládeže SČK, Terchová 2018

Neoddeliteľnou súčasťou Slovenského Červeného kríža je práve Mládež SČK, ktorá organizuje a pravidelne realizuje stretnutia v rámci národných projektov, rôzne zbierky, súťaže, vedie deti a mládež k spoločenskej angažovanosti, umožňuje mladým ľuďom sebarealizáciu, učí zodpovednosti za zdravie, život a podáva pomocnú ruku tam, kde je najviac potrebná. Avšak viesť a zastrešiť všetky aktivity stojí veľa času a námahy.
           …

            Neoddeliteľnou súčasťou Slovenského Červeného kríža je práve Mládež SČK, ktorá organizuje a pravidelne realizuje stretnutia v rámci národných projektov, rôzne zbierky, súťaže, vedie deti a mládež k spoločenskej angažovanosti, umožňuje mladým ľuďom sebarealizáciu, učí zodpovednosti za zdravie, život a podáva pomocnú ruku tam, kde je najviac potrebná. Avšak viesť a zastrešiť všetky aktivity stojí veľa času a námahy.
            Nie nadarmo sa hovorí, viac hláv, viac rozumu…
Preto aj Mládežníci z celého Slovenska spojili svoje hlavy na Jarnej Rade Mládeže v Terchovej, kde od 23.3. do 25.3. spoločne riešili globálne problémy, pripravované projekty a aktivity. Po príchode na ubytovanie si mládežníci oddýchli od zdĺhavej unavujúcej cesty, nadviazali prvé kontakty a aj nové priateľstvá, ktoré im pracovný pobyt iba spríjemnili.  Ako už býva zvykom, pred otvorením prvej rokovacej časti si zúčastnení jasne stanovili ciele a očakávania, prezentovali, čím môžu k dianiu prispieť, a taktiež, čo ich môže v práci ohroziť.      Počas víkendu sa diskutovalo o rôznych témach ako napríklad o novom pripravovanom projekte mládeže – zdravý životný štýl, o kampani a pripravovaných aktivitách  k oslavám  stého výročia Červeného kríža na území Slovenska, o motivácií a udržateľnosti mládeže a mnoho ďalšieho.

Významným bodom bolo aj oceňovanie mládežníkov za ich obetavú dobrovoľnícku prácu v Mládeži Sčk a vyhodnotenie hodnotiaceho systému Mládeže sčk – najaktívnejších územných rád mládeže. Oceneným zo srdca ešte raz gratulujeme.

Ocenenými z územných rád Mládeže SČK boli:

Pavol Faaťun – Poprad

Lukáš Valo – Trnava

Adam Vavrík – Galanta

Sandra Androvičová – Galanta

Veronika Sedláčková – Nové Zámky

Romana Mikušincová – Nové Zámky

Filip Furek – Bratislava mesto

Radka Švoňavová – Žiar nad Hronom

Viktóira čižmáriková – Nitra

Diana Bobeničová – Snina

Jozef Kadlečík – Bratislava mesto

Alexandra Poliaková – Liptovský Mikuláš

Jakub šmidriak – Banská Bystrica

 

Najaktívnejšie územné rady Mládeže SČK:

  1. Nové Zámky
  2. Bratislava mesto
  3. Liptovský Mikuláš

Objavom roka sa stala územná rada mládeže sčk Trnava a ocenenie skokan roka si odniesla územná rada mládeže sčk Humenné.

Aj toto zasadnutie Rady Mládeže patrilo medzi tie vysoko konštruktívne a dôležité, ktoré prinášajú do práce Mládeže SČK nové skúsenosti, vedomosti, ciele, a častokrát aj sny.

Matej Gocník, Viktória šutová