Rada Mládeže SČK, Veľký Slavkov

29 delegátov z 15 územných rád Mládeže SČK sa v termíne 27.-29.10.2017 stretlo na Rade
Mládeže SČK pod malebnými Vysokými Tatrami.

29 delegátov z 15 územných rád Mládeže SČK sa v termíne 27.-29.10.2017 stretlo na Rade Mládeže SČK pod malebnými Vysokými Tatrami. Pozvanie na zasadnutie zástupcov Mládeže SČK prijal aj prezident SČK MUDr.Viliam Dobiáš. Náš spoločný víkend sa niesol v znamení dynamických diskusií, tvorby projektov. Nechýbali ani kreatívne nápady na inovácie našej činnosti. Posilnili sme naše líderské zručnosti , a najmä spoločne pracovali na sieťovaní a vzájomnej pomoci medzi jednotlivými územnými radami Mládeže SČK.

Na záver možno len dodať: každý z nás je len malou kvapkou v mori, no spolu vytvárame oceán.