Zhodnotenie HIV/AIDS situácie na Slovensku

„Na celom svete žije s HIV 36,9 milióna ľudí. Podľa celosvetových odhadov v roku 2017 žilo s infekciou HIV 36, 9 milióna ľudí (31.1–43.9 milióna) a 1, 8 milióna (1.3–2.4 milióna) z nich boli deti. Drvivá väčšina ľudí žijúcich s HIV infekciou je v krajinách s nízkym a stredným ekonomickým príjmom. Odhaduje sa, že v roku 2017 bolo vírusom HIV novoinfikovaných 1,8 milióna (1.4–2.4 milióna) ľudí. Na príčiny súvisiace s infekciou HIV zomrelo 35 miliónov ľudí, vrátane 940 000 ľudí (670 000–1.3 milióna) v roku 2017.“ uvádza Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Situácia s HIV na Slovensku, v porovnaní s inými krajinami vo svete, nie je zlá, avšak aj napriek tomu by sme nemali zabúdať na prevenciu.

Slovensko zostáva stále jednou z krajín s najmenším celkovým počtom nakazených, napriek stúpajúcej tendencii novo nakazených obyvateľov. Ku koncu roka 2018 malo diagnózu HIV pozitívneho pacienta 1072 ľudí žijúcich na Slovensku a v 120 prípadoch sa choroba rozvinula do štádia AIDS. Ročne na túto diagnózu zomrú na Slovensku asi traja ľudia.

Prevencia zostáva jediným a najúčinnejším prostriedkom v zabránení šírenia HIV/AIDS. Základným cieľom je obmedzovať šírenie vírusu HIV v SR a zmierňovať dosahy nákazy HIV a AIDS v tých častiach spoločnosti, ktorých sa to najviac týka. Prevencia tohto ochorenia je na Slovensku zameraná najmä na prevenciu sexuálneho prenosu HIV, prevenciu prenosu HIV krvou, prevenciu vertikálneho prenosu infekcie HIV, na zabezpečenie adekvátnej zdravotnej starostlivosti a podporu aktivít smerujúcich k zníženiu sociálnych a ekonomických vplyvov infekcie HIV/AIDS na spoločnosť. 

Poznáme niekoľko spôsobov prevencie pred HIV. Medzi kľúčové spôsoby prevencie prenosu HIV infekcie patrí podľa Úradu verejného zdravotníctva SR:

  • praktizovať bezpečné sexuálne správanie – používanie kondómov,
  • testovať sa a liečiť na prípadné pohlavne prenosné ochorenia, vrátane infekcie HIV, aby sa zabránilo ďalšiemu prenosu,
  • vyhýbať sa injekčnému užívaniu liekov, alebo ak sa tak stane, vždy použiť sterilné injekčné ihly a striekačky,
  • v prípade potreby transfúzie krvi alebo krvných produktov je potrebné, aby bola krv testovaná na HIV,
  • začať čo najskôr antiretrovírusovú terapiu, je to potrebné pre vlastné zdravie, ako aj aby sa zabránilo prenosu HIV infekcie medzi sexuálnymi partnermi alebo partnermi užívajúcimi drogy, alebo medzi matkou a dieťaťom (ak ste tehotná alebo dojčíte),
  • používať profylaxiu pred zapojením sa do vysoko rizikového správania, vyžadovať post-expozičnú profylaxiu ak existuje riziko, že ste boli vystavený HIV infekcii.

Viac informácií o aktuálnych číslach infikovaných sa dočítate na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva.