Svetový deň boja proti AIDS 2021

Tlačová správa
Bratislava, 30.11.2021

Každoročne si prvého decembra pripomíname Svetový deň boja proti AIDS, pri príležitosti ktorého Mládež Slovenského Červeného kríža (Mládež SČK) poukazuje na možnosti, dôležitosť i potrebu prevencie HIV. Mládež SČK sa problematike HIV/AIDS venuje už od roku 1997 a jej aktivity sú zamerané na edukáciu najmä mladých ľudí, ale aj širokej verejnosti, o problematike HIV/AIDS. Hlavným cieľom je šíriť povedomie o prevencii HIV, ktorá aj dnes predstavuje najúčinnejší nástroj v boji proti tomuto vírusu.

Cieľom 25. ročníka kampane je vyjadriť podporu ľuďom žijúcim s HIV/AIDS, ako si aj uctiť pamiatku vyše 36 miliónov obetí, ktoré si tento vírus doposiaľ vyžiadal. Neoddeliteľnou súčasťou kampane je aj snaha o odstránenie diskriminácie a stigmatizácie HIV pozitívnych ľudí. Mládež SČK svojou kampaňou vyzýva aj na zahodenie predsudkov, ktoré sa s touto problematikou spájajú a usiluje sa naviesť verejnosť na spoločnú cestu vzájomnej ľudskej tolerancie, empatie a súcitu.

Hlavnou aktivitou, ktorú Mládež SČK pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS realizuje, je Národná súťaž HIV/AIDS prevencie. Do tohtoročného 6. ročníka súťaže sa zapojilo 71 stredných škôl a gymnázií z celého Slovenska. Každú zapojenú školu reprezentovali traja žiaci (jedno družstvo), prvého alebo druhého ročníka strednej školy. Súťaž sa uskutočnila prostredníctvom online súťažného systému. Do finále postúpilo 10 najlepších riešiteľov. Pre nepriaznivú epidemickú situáciu sa celoštátne finálne kolo uskutoční na začiatku roka 2022.

V prípade záujmu dozvedieť sa viac o realizovaných aktivitách môžete navštíviť facebookovú stránku s názvom Národný projekt Mládeže SČK SOM – Spolu ochránime mládež alebo webovú stránku http://aidsprevencia.redcross.sk/, na ktorej máte možnosť podporiť kampaň online zapálením sviečky za obete AIDS, ako sa aj dozvedieť viac informácií o aktivitách Mládeže SČK v rámci prevencie HIV/AIDS.

Kontaktné osoby za Mládež Slovenského Červeného kríža:

  • András Zemes, koordinátor HIV/AIDS prevencie Mládeže SČK, andras.zemes@redcross.sk
  • Bc. Viktória Šutová, koordinátorka HIV/AIDS prevencie Mládeže SČK