Svetový deň boja proti AIDS 2023

Prvého decembra si pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Mládež Slovenského Červeného kríža pri tejto príležitosti organizuje Národnú súťaž HIV/AIDS prevencie pre stredoškolákov, ktorou chce mladých ľudí na Slovensku vzdelávať ohľadom možností prevencie pred týmto ochorením.

TLAČOVÁ SPRÁVA
BRATISLAVA, 29.12.2023

Vírus HIV je naďalej jednou z najvážnejších celosvetových zdravotných hrozieb, napriek tomu, že možnosti prevencie pred infekciou existujú. Deje sa tak v dôsledku zvýšenej migrácie ľudí, ktorí sú zo svojich domovov vyhnaní väčšinou vojnovým konfliktom. Práve prevencia je základnou témou, na ktorú sa aktivity Mládeže Slovenského Červeného kríža zameriavajú.

V coworkingových priestoroch The Spot na ulici Bottova 2/A v Bratislave sa v piatok 1.12.2023 stretne 10 družstiev z celého Slovenska na 7. ročníku Národnej súťaže HIV/AIDS prevencie pre stredné školy. Do online kola súťaže sa zapojilo 73 družstiev stredných škôl z celého Slovenska, ale do finále postúpilo len 10 najlepších tímov. Súťaž pripravila Mládež Slovenského Červeného kríža a stredoškoláci si v nej porovnajú svoje vedomosti o víruse HIV, spôsobe prenosu i ochrane.

V rámci súťaže sa účastníci budú môcť stretnúť a porozprávať s Mgr. Sabínou Brédovou, ktorá pracuje v občianskom združení Dom Svetla. To sa zameriava nielen na pomoc v oblasti prevencie HIV/AIDS a ďalších sexuálne prenosných chorôb, ale aj na odstránenie stigmatizácie ľudí pozitívnych na HIV, ich obhajobu a pomoc pri presadzovaní ich ľudských práv. Simona Brédová bude hovoriť o situácii s HIV na Slovensku aj v ostatných krajinách.

Súčasťou kampane sú aj sviečkové pochody, ktoré majú upozorniť verejnosť na túto problematiku, odstrániť predsudky a dezinformácie, či prejaviť solidaritu ľuďom žijúcim s HIV/AIDS. Po súťaži ako alternatívu k sviečkovému pochodu vytvoríme spolu s účastníkmi, pedagógmi a ostatnými mládežníkmi živú červenú stužku, ktorá je symbolom boja proti HIV/AIDS.

Kontakty pre médiá za Mládež SČK

Organizátorky Národnej súťaže HIV/AIDS prevencie: 
Nina Jakušová
Barbora Balašová
e-mail: sutazhap@redcross.sk