Kontakt

Slovenský Červený kríž
územný spolok Nové Zámky

Žerotínova bašta 1
940 01 Nové Zámky

IČO: 00415995
DIČ: 2021060965
IBAN: SK6402000000000002738172

Kancelária prvého kontaktu / Офіс першого контакту
Dom kultúry KOVAK
Hlavné námestie, Nové Zámky
Úradné hodiny kancelárie prvého kontaktu:
Pondelok, Utorok: 8:30 – 12:30
Streda: 13:00 – 17:00
Štvrtok, Piatok: 8:30 – 12:30

Kontakt počas úradných hodín:
Telefón: 0911 187 580 
E-maill: help.nz@redcross.sk

Napíšte nám

Spolky