Zdravotné asistenčné služby

Cena: 25 € za 1 hod. služby 2-člennej hliadky

Organizátorom festivalov, plesov, večierkov a akýchkoľvek iných spoločenských a športových akcií ponúkame asistenčné zdravotné služby na tieto aktivity. Tieto dozory vykonávajú kvalifikovaní inštruktori, školitelia a tréneri prvej pomoci Slovenského Červeného kríža s mnohými praktickými skúsenosťami v oblasti prvej pomoci a prednemocničnej pomoci. Hliadka vykonávajúca zdravotný dozor je vybavená materiálom na ošetrenie mnohých akútnych poranení a neúrazových stavov.

V prípade záujmu o dlhodobú spoluprácu poskytujeme výrazné zľavy.

Zdravotná služba SČK nenahrádza služby profesionálnej Záchrannej zdravotnej služby.