Kurz pre učiteľov

Ponúkame kurz prvej pomoci pre učiteľov, ktorí vedú na základnej alebo strednej škole zdravotnícky krúžok. V kurze poskytneme teoretické vedomosti o prvej pomoci, predvedieme názorné ukážky, poskytneme prezentácie z kurzu a základnú literatúru. Získané vedomosti môžu učitelia využiť aj pri rekreačných aktivitách žiakov. Viac informácií poskytneme na telefónom čísle 035/ 640 02 19.