10 faktov o pravidlách vojny

Foto baner: Donecká oblasť, Ukrajina. Zamestnanec Medzinárodného výboru Červeného kríža umiestňuje značku, ktorá upozorňuje na nebezpečenstvo výskytu mín. ICRC / Sergiy Ishynov

Pravidlá vojny, známe aj ako medzinárodné humanitárne právo:

1.    Chránia tých, ktorí nebojujú, ako napríklad civilné obyvateľstvo, zdravotníckych a humanitárnych pracovníkov.

2.    Chránia tých, ktorí už nie sú schopní ďalej bojovať, ako zranení vojaci alebo väzni.

3.    Zakazujú útočiť na civilné obyvateľstvo. Porušenie tohto pravidla je vojnovým zločinom.

4.    Uznávajú právo civilistov na ochranu pred nebezpečenstvami vojny a na potrebnú pomoc.
Musia sa prijať všetky možné opatrenia, aby neboli ohrození oni ani ich domovy,
alebo zničené prostriedky na prežitie, ako sú zdroje vody, úroda, dobytok atď.

5.    Stanovujú právo chorých a ranených na opateru, bez ohľadu na to, za ktorú stranu konfliktu bojujú.
 
6.    Konkrétne zakazujú útoky na zdravotníckych pracovníkov, zdravotnícke vozidlá a nemocnice poskytujúce
humanitárnu pomoc.
 
7.    Zakazujú mučenie a ponižujúce zaobchádzanie s väzňami.
 
8.    Určujú, že zajatcom musí byť poskytnuté jedlo a voda a umožnená komunikácia s ich blízkymi.
 
9.    Obmedzujú zbrane a postupy, ktoré sa môžu používať počas vojny, aby sa čo najviac zamedzilo utrpeniu.
 
10.  Výslovne zakazujú znásilnenie a iné formy sexuálneho násilia počas ozbrojeného konfliktu.