Som PO a chcem darovať 2%

Vyplňte Daňové priznanie právnických osôb

Právnické osoby môžu poukázať 1%, prípadne 2% z dane aj viacerým organizáciám, musia však splniť podmienku poukázania minimálnej sumy, pre každú vybranú organizáciu.

1 % zo zaplatenej dane môžete darovať za každých okolností

2 % zo zaplatenej dane môžete venovať v prípade, ak Vaša firma v roku 2023 až do termínu na podanie tohto daňového priznania poskytla finančný dar vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek oprávnenej organizácií)

Radi by sme sa Vám poďakovali za podporu. Dajte nám o sebe vedieť tým, že v Daňovom priznaní zaškrtnete aj súhlas so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma).

ĎAKUJEME.

Potrebné údaje:
Názov: Slovenský Červený kríž
Sídlo: Grösslingová 24, 814 46 Bratislava
IČO: 00177466 (POZOR, zarovnať tento údaj je potrebné SPRAVA, zvyšné políčka zostávajú prázdne)
Právna forma: Slovenský Červený kríž