FACE 2008

Európska prehliadka prvej pomoci – Slovensko reprezentoval v Liverpoole súťažný tím z územného spolku SČK Bratislava-mesto