Čin humanity

Slovenský Červený kríž každoročne vyhlasuje Čin humanity. Cieľom  je oceniť ľudí, ktorí v priebehu roka neváhali riskovať vlastné zdravie či nasadiť vlastný život, aby zachránili iný, častokrát úplne cudzí.

Slovenský Červený kríž každoročne vyhlasuje Čin humanity. V roku 2013 bol vyhlásený už 10. ročník tohto ocenenia.

Cieľom je oceniť ľudí, ktorí v priebehu roka neváhali riskovať vlastné zdravie či nasadiť vlastný život, aby zachránili iný, častokrát úplne cudzí.  Spravidla v mesiaci marec sa preto obraciame na širokú verejnosť, aby nám pomohli nájsť záchrancov života.

Slávnostné oceňovanie sa uskutoční v rámci osláv Svetového dňa Červeného kríža/Červeného polmesiaca v Bratislave, kde budú pozvaní významní predstavitelia politického a kultúrneho života.

Ocenením bude odovzdaná medaila Slovenského Červeného kríža "Za záchranu života"