Kontrola poskytovania prvej pomoci

V týždni od 8. do 12. augusta dobrovoľníci a zamestnanci SČK v spolupráci s Policajným zborom SR preveria úroveň vedomostí vodičov v oblasti poskytovania prvej pomoci a odpovedia na ich otázky k tejto téme. 

V týždni od 8. do 12. augusta dobrovoľníci a zamestnanci SČK v spolupráci s Policajným zborom SR preveria úroveň vedomostí vodičov v oblasti poskytovania prvej pomoci a odpovedia na ich otázky k tejto téme.

Slovenský Červený kríž sa pripojil k iniciatíve a výzve Európskej charty o bezpečnosti cestnej premávky s cieľom znížiť počet obetí dopravných nehôd na slovenských cestách. Preto je súčasťou aktivít SČK počas roka aj plnenie opatrení Národného plánu na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky ( 2010 – 2020 )ako napríklad:

  • realizácia preventívnej akcie v cestnej premávke zameraná na kontrolu lekárničiek, prieskum vedomostí o poskytovaní prvej pomoci u vodičov
  • zvýšenie vedomostnej úrovne a praktickej zručnosti žiakov ZŠ, SŠ v oblasti poskytovania prvej pomoci v rámci zdravotnej výchovy
  • zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti poskytovania prvej pomoci
  • kampane a výchovné opatrenie zamerané na používanie reflexných a ochranných prvkov
  • edukácia v rámci kurzov prvej pomoci v oblasti používania cyklistických prílb a reflexných prvkov za zníženej viditeľnosti

 

Tlačová správa

Bratislava, 4. augusta 2016 – Viete poskytnúť prvú pomoc? Aj takúto otázku môžete dostať na slovenských cestách od Slovenského Červeného kríža.

V týždni od 8. do 12. augusta dobrovoľníci a zamestnanci SČK v spolupráci s Policajným zborom SR preveria úroveň vedomostí vodičov v oblasti poskytovania prvej pomoci a odpovedia na ich otázky k tejto téme. Minulý rok len približne polovica oslovených vodičov poznala základy poskytovania prvej pomoci a zvládla resuscitáciu na figuríne.

SČK sa pripojilo k iniciatíve a výzve Európskej charty o bezpečnosti cestnej premávky s cieľom znížiť počet obetí dopravných nehôd na slovenských cestách.

 

 

 

Resuscitácia

 Lekárničky

počet kontrolovaných vodičov

   správne

  nesprávne

počet kontrolovaných vodičov

kompletná

nepoužiteľná, chýbajúca

2014  

1 836

882

836

2 705

1 708

672

2015 

1 887

722

596

1 458

1 205

424

 

SČK pozýva verejnosť na kurzy prvej pomoci, ktoré organizuje počas celého roka v 37 územných spolkoch SČK.

Rozšírte svoje vedomosti na 8, 16 a 33 hodinových kurzoch prvej pomoci. 

 

Kurzy prvej pomoci SČK v roku 2015:

8 hodinové kurzy prvej pomoci 1 669       počet absolventov 19 721

16 hodinové kurzy prvej pomoci 98         počet absolventov 826

33 hodinové kurzy 42                            počet absolventov 452

AED kurz 78                                        počet absolventov 630

(AED – automatický externý defibrilátor)